=historie podzemí=

Historii nejen hornictví a lomařství se věnuje samostatná podstránka http://podzemi.solvayovylomy.cz (dříve také www.hornictvi.info).

Muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu