znak
Společnost Barbora z. s.

Solvayovy lomy
   Kontakt
   Jak k nám
   Otevírací doba
   Aktuality
   Skanzen
   Fotogalerie
   Historie
   Exponáty
   Kalendář akcí
   Odkazy
   Partneři
   Poptávka

Webhosting zdarma posktyl: BANAN Webhosting Děkujeme!

Technické památky
   Náš vozový park
   Typy lokomotiv
   Podzemí
   Staré stroje

English
Deutsch
TOPlist
Společnost Barbora - skanzen Solvayovy lomy
MUZEUM
STROJOVNA
ŠTOLA
MALODRÁHA
VRÁTEK
LANOVKA
OSTATNÍ
Společnost Barbora - skanzen Solvayovy lomy

Štola

Štola byla vystavěna v roce 1926 jako pokus o těžbu takzvaným nálevkováním, kdy se vyrazila transportní štola, z ní se vyrazily odbočky se sypnými komíny na povrch, do kterých se materiál posléze sestřeloval. Štola byla vyražena jako jednokolejná v délce zhruba 120 metrů. Tato metoda se však v našem lomu neosvědčila a štola zůstala ležet ladem. Na konci dvacatých let bylo rozhodnuto o jejím zvětšení na dvoukolejnou a proražení na druhou stranu kopce v délce 219 metrů. Štola měla být používána jako transportní z nově otevřeného "jižního" lomu což jí dalo i název - "Průtahová štola". Severní portál byl postaven ozdobně, jižní portál byl obyčejný dřevěný. Druhý ozdobný portál, který se nachází v jižním lomu patří skladu trhavin, který nikdy nebyl se štolou spojen. Jelikož však zejména nově vyražená část štoly procházela územím s nízkým nadložím a v roce 1934 byl vytěžen průkop, kudy mohly vlaky jezdit na do jižního lomu, byla štola ponechána svému osudu, jen její severní část byla používána jak depo lokomotiv.
Během let se štola zavalila na několika místech. V roce 1997 byla štola opatřena vraty ze severní strany a začala být používána jako parkovací místo pro lokomotivy i jako sklad materiálu. Též byl obnoven ozdobný portál. Během následujících let byl vyzmáhán první zával, za kterým je ještě použitelný úsek. Taktéž byl sníženy kolejnice ve vratech, aby umožňovaly vjezd lokomotiv s budkou. V roce 2004 byl portál štoly opět obnoven.
Ve štole je instalována zejména podzemní expozice a taktéž zde jsou umístěny takřka všechny lokomotivy.

Portál štoly 5.9.2005. Lokomotiva obstarává svícení ve štole. (foto IN)