znak
Společnost Barbora z. s.

Solvayovy lomy
   Kontakt
   Jak k nám
   Otevírací doba
   Aktuality
   Skanzen
   Fotogalerie
   Historie
   Exponáty
   Kalendář akcí
   Odkazy
   Partneři
   Poptávka

Webhosting zdarma posktyl: BANAN Webhosting Děkujeme!

Technické památky
   Náš vozový park
   Typy lokomotiv
   Podzemí
   Staré stroje

English
Deutsch
TOPlist
Společnost Barbora - skanzen Solvayovy lomy
1915-1938
Počátek
1938-1945
Rozmach
1945-1963
Stagnace
1963-1993
Opuštěnost
1993-...
Skanzen
ERNEST
SOLVAY
LOKOMOTIVY ZA
PROVOZU
Společnost Barbora - skanzen Solvayovy lomy

Poválečný vývoj

Po roce 1945 došlo k pronikavým změnám ve vedení i ve vlastnických poměrech Solvayových lomů. Hned v roce 1945 byla na Neštěmické Solvayovy továrny uvalena národní správa a na základě dekretu prezidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků zřízen národní podnik Spolek pro chemickou a hutní výrobu - závod 06 Loděnice. 1. ledna 1950 se pak změnil název podniku na TONASO n. p. Neštěmice.
Hustá síť krasových poruch a dutin, vyplněných jílem a hlínami, která při ručním nakládání nebyla na závadu, snižovala při mechanizaci těžby kvalitu suroviny tak, že v roce 1953 byl vypracován projekt komorování. Z údolí Kačáku měla být vyražena štola vedoucí pod stávající jižní lom, kde v hloubce 120 metrů mělo dojít k podzemnímu dobývání v gigantických komorách. Podle geologického průzkumu je totiž ve větších hloubkách zdejšího vápencového ložiska relativni nízká přítomnost jílových výplní. Z projektu tehdy sešlo, stejně tak nebyl realizován návrh přestavby kolejového systému na rozchod 900 mm a rozšíření úpravny. Z lomu Kotouč u Štramberka byl získán výkonnější drtič a v lomu se začaly používat k dopravě nákladní automobily, což vedlo ke změnám hlavně v objektu Úpravny hornin.
Lom byl k 1.1.1954 převeden pod n.p. železnorudné doly Nučice a podřízen závodu na Mořině. Již okolo roku 1956 došlo k další změně provozovatele - národní podnik Silnice Beroun tu získával vápencovou drť pro stavbu komunikací. V roce 1959 byla ještě přestavěna dolní stanice lanové dráhy tak, aby umožňovala nakládku do nákladních automobilu. Těžba v lomu byla zastavena v roce 1963, dodnes však je příležitostně využíván materiál z hald na výstavbu komunikací.


Třídič za provozu, ovšem po snesení kolejí - tj. po roce 1959 (Archiv SB)


Pohled v ose lanové dráhy (Archiv SB)


Podjízdný vrátek v jižním lomu u svážné dráhy z prvního na druhou etáž. (Archiv SB)


Nakládání vlaku elektrickým bagrem. (Archiv SB)