znak
Společnost Barbora z. s.

Solvayovy lomy
   Kontakt
   Jak k nám
   Otevírací doba
   Aktuality
   Skanzen
   Fotogalerie
   Historie
   Exponáty
   Kalendář akcí
   Odkazy
   Partneři
   Poptávka

Webhosting zdarma posktyl: BANAN Webhosting Děkujeme!

Technické památky
   Náš vozový park
   Typy lokomotiv
   Podzemí
   Staré stroje

English
Deutsch
TOPlist
Společnost Barbora - skanzen Solvayovy lomy
1915-1938
Počátek
1938-1945
Rozmach
1945-1963
Stagnace
1963-1993
Opuštěnost
1993-...
Skanzen
ERNEST
SOLVAY
LOKOMOTIVY ZA
PROVOZU
Společnost Barbora - skanzen Solvayovy lomy

Konec těžby

V roce 1965 byla stržena lanovka a v následujících dobách, kdy byl lom opuštěn, pomalu zmizely dřevěné části budov, koleje, ba i trosky lokomotiv, štola se na mnoha místech zřítila a zub času se nevyhnul ani ladnému dílu štukatéru, ani na první pohled nezničitelnému dílu betonářů. Vše se takřka rozpadlo a na místě bývalého provozu zůstal bujný porost.
Zdejší vápencové lomy byly po celou dobu své existence pobočným provozem. Složení a funkční zařazení zaměstnanců odpovídalo rozsahu závodu. Provoz řídil vedoucí (Betriebsleiter), někdy s titulem závodní ing., nebo krátce závodní. Administrativu podniku vedli úředníci, jejichž počet se měnil podle rozsahu těžby.
Další nezbytnou funkci měli dozorci lomu, kteří dohlíželi na dělníky, kontrolovali počty vozíků s vápencem a sledovali průběh těžby. Na tomto místě je nutné podotknout, že velká část dělníků, téměř 2/3 pracovala pouze přes sezónu. Pouze kvalifikovaní dělníci - strojníci, zámečníci a předáci dělníku v lomech byly v trvalém zaměstnaneckém poměru.
Příjemné zázemí zdejších lomů představoval komplex budov: hornický dům, kuželník a závodní restaurace “U Paraplete”, dříve zvaná “Zátiší”, stojící do roku 1999, kdy byly zbourány, při jižní části lomu nedaleko od skladu trhavin.
Před závodní restaurací po dlouhá léta stával altán, připomínající svým tvarem paraple. Odtud dostal lom jedno ze svých jmen, které v pozdějších dobách vytlačilo jména původní, jako např. “Na Stydlých vodách” či “U Odpočívadla”. I dnes lidé z širokého okolí nenazývají lokalitu jinak než “Paraple”.

Fotografie pocházejí z roku 1984 a dpbře dokumentují stav místa, než se zde začal budovat skanzen. (Foto archiv SB)


Portál průtahové štoly.


Dnešní budova muzea byla obklopena porostem.


Budova třídiče byla taktéž obepnuta místní flórou.


Budova třídiče focená z místa dnešního nádraží.


Nová trafostanice v jižním lomu. Uprostřed fotky je patrný hrázděný domek střelmistra.