znak
Společnost Barbora z. s.

Solvayovy lomy
   Kontakt
   Jak k nám
   Otevírací doba
   Aktuality
   Skanzen
   Fotogalerie
   Historie
   Exponáty
   Kalendář akcí
   Odkazy
   Partneři
   Poptávka

Webhosting zdarma posktyl: BANAN Webhosting Děkujeme!

Technické památky
   Náš vozový park
   Typy lokomotiv
   Podzemí
   Staré stroje

English
Deutsch
TOPlist
Společnost Barbora - skanzen Solvayovy lomy
1915-1938
Počátek
1938-1945
Rozmach
1945-1963
Stagnace
1963-1993
Opuštěnost
1993-...
Skanzen
ERNEST
SOLVAY
LOKOMOTIVY ZA
PROVOZU

KDO BYL ERNEST SOLVAY?

Ernest Solvay se narodil roku 1838 jako syn lomařského mistra z Rebecq-Rognon v Belgii.

Již od útlého věku projevoval vášeň pro fyziku, chemii a přírodní vědy vůbec. Ve  23 letech vyvinul se svým bratrem Alfredem nový proces pro průmyslovou výrobu uhličitanu sodného (Na2CO3). 24. prosince 1863 založili novou společnost SOLVAY & Cie. Z počátku firmě několikrát hrozil bankrot, ale během následujících 10 let proces zdokonalili a nakonec dosáhli úspěchu. Jednak díky své vytrvalosti a jednak díky aktivní podpoře ze strany přátel a rodiny.

V letech 1870-1880 prodělala Solvayova společnost celkový rozmach. Byly postaveny továrny v Belgii, Francii, Anglii, Německu, Rusku a ve Spojených státech. Ernest Solvay dohlížel na organizacia rozvoj své industriální říše s pozoruhodně hlubokým porozuměním. Jako jeden z prvních například zavedl použití elektrolýzy v průmyslu.

Ernest Solvay byl také muž progresivních sociálních myšlenek, které realizoval v rámci svých továren. Zřídil sociální identifikační systém, v roce 1878 důchody pro dělníky, osmihodinovou pracovní dobu v roce 1897 a placené volno r. 1913. Své nemalé zisky investoval především do všestranného rozvoje společnosti a založil několik vědeckých, lidumilných a charitativních nadací včetni Institutu fyziologie (1895) a Institutu sociologie (1901) stejně jako prestižní obchodní školu (1903), která dodnes nese jeho jméno.

Jeho prvořadý zájem o vědu se znovu projevil v roce 1911, když v Bruselu organizoval setkání nejslavnějších fyziků a chemiků té doby. Mezi účastníky byli také: Marie Curie, Albert Einstein, Max Planck, Ernest Rutherford a mnoho dalších. Tato konference dala impuls ke zrodu Solvayovy Mezinárodní rady fyziků, která se v létech 1911-1991 sešla dvacetkrát. Rada má dodnes ve svých řadách řadu nejlepších světových vědců.

Navzdory poměrněi křehkému zdraví žil Ernest Solvay plným a intenzivním životem až do svých 83 let. Jeho příspěvky společnosti během života a průmyslový a občanský odkaz, který po sobě zanechal jsou pusobivé a pro mnohé velmi inspirativní.