XIV. Setkání majitelů stabilních motorů   
 

Vážení přátelé,

rovněž i letos Vás všechny srdečně zveme do přírodního areálu industriálního skanzenu „Solvayovy lomy“ na další setkání přátel a sběratelů stabilních motorů, parních strojů a traktorů. Minulých třinácti ročníků se již zúčastnilo nespočet vystavovatelů s velkým množstvím nevídaných exponátů. O popularitě akce „Rotující setrvačníky“ svědčí stoupající účast z řad odborné veřejnosti sběratelské a rovněž hojná účast dalších návštěvníků. Věříme, že také Vy opět přispějete ke zdárnému průběhu již XIV. ročníku, i přes výdaje a námahu spojenou s transportem Vašich těžkých exponátů sbírky.  Hlavní program setkání proběhne v sobotu 10.června. Příjezd vystavovatelů je možný již v pátek s možností pobytu až do neděle. V areálu skanzenu bude dostatek členů společnosti Barbora, kteří se vás rádi ujmou. Vzhledem k rázu akce a omezenému prostoru setkání je výstavní plocha určená pouze pro exponáty vyrobené do roku 1945.

Připraveno na sobotu jest:

• Výstava ve „Stabilním lesíku“ nabídne ke zhlédnutí nepřeberné množství motorů, pojezdných i stacionárních, rozmanitých typů a tvarů

• Prohlídka průmyslového skanzenu s funkční strojovnou z let třicátých

• Proběhne malá burza strojů a prospektů z období do roku 1945

• Taktéž nouzová zásoba benzinu a nafty pro zapomětlivé vystavovatele bude k dispozici

• Pro renovátory bude možnost přezkoušení a zesílení magnetů všech druhů a typů

Doprava strojů a parkování:

Jelikož se skanzen nachází v NPR Karlštejn, je nutné zachovat pravidla provozu vozidel přivážejících exponáty na toto zákonem chráněné území. Po dobu konání „Rotujících setrvačníků“ udělila Správa CHKO Český kras výjimku pouze pro parkování vozidel vystavovatelů. Ostatní musí použít parkoviště pro návštěvníky na louce nad skanzenem, nebo zanechat automobily v okolních obcích. Tato možnost je však velmi omezená z důvodu zahlcení obcí parkujícími automobily!
Dovolujeme si požádat Vás, vystavovatele o příjezd nejpozději do desáté hodiny dopolední. Cesta na skanzen ze silnice Loděnice - Bubovice bude vyznačena směrovými plakáty, ostatní příjezdové komunikace nelze použít. Ve vlastním areálu je připravené jasně ohraničené parkoviště, vzdálené cca 150 m od centra dění. Při příjezdu do areálu skanzenu každý dostane organizační instrukce, které bude nutno bezpodmínečně dodržovat. Po vyložení exponátů na výstavní ploše, odstavíte vozidla na parkovišti v lomu (platí pro všechny, bez výjimky). Hlídání bude samozřejmě zajištěno. Toto opatření je nutné kvůli volnému pohybu návštěvníku, průjezdu historických vozidel v areálu skanzenu a v neposlední řadě kvůli zachování rázu „starých dobrých časů“. Jelikož je skanzen stylizován do období 20. - 30. let, budete velmi vítáni v dobovém oblečení a s doplňky z této doby.

Možnost ubytování:

Nevyžadujete-li střechu nad hlavou, skýtá areál možnost nouzového noclehu ve vlastním stanu.

Stravování:

Restaurace U Kosů - Bubovice - z místa setkání pěšky 1,5 km po rovině. Česká kuchyně,  sortiment pivovaru "Bernard". Doporučujeme !

Hotel Obecná škola - Svatý Jan pod Skalou

Pizzeria La Grande - Loděnice

Stánky s občerstvením budou tento víkend přímo v areálu skanzenu.

Veškeré dotazy ohledně organizace setkání směřujte prosím na tel. č. 602 430 524, nebo e-mail: libor.urbanek@centrum.cz.

Budeme rovněž vděční za vaše připomínky nebo podněty vedoucí k vylepšení naší společné akce.

Těšíme se na viděnou!

Za Společnost Barbora o.s.

Libor Urbánek, ředitel setkání

 

Mapa příjezdové komunikace:

Nejjednodušší je sjet z dálnice D5 na EXIT 10 Loděnice a pokračovat směr Bubovice. Po překonání nejvyššího bodu cesty budete mít po pravé ruce odbočku na parkoviště. Stání pro vozidla zde bude v sobotu od 9.00 do 18.00 hlídané! Zde odbočují všichni návštěvníci akce bez výstavních exponátů, (dále pěšky 500 metrů). Nesnažte se prosím "proniknout" svými vozidly po cestě určené pro dopravu exponátů. Na místo akce nebudete stejně při vjezdu do lomu vpuštěni a způsobíte svými vozidly jen dopravní zmatky na jediné přístupové komunikaci.


 

Vystavovatelé dopravující exponáty pokračují po silnici k Bubovicím,  za značkou obce odbočíte druhou odbočkou vpravo na  polní cestu , zarostlou zelení a budete pokračovat do  Solvayových lomů. Odbočka bude značena. Rychlost všech vozidel na této polní přístupové komunikaci je omezena na  20km/h. Prosíme o její dodržování !

Další možností dopravy pro návštěvníky akce je autobus č. 311 z Prahy - Zličína do Bubovic, nebo vlak z nádraží Praha - Smíchov do zastávky Loděnice. Do Loděnice jezdí také  také linkové autobusy PID č. 380, 384, C20 od stanice metra Zličín.

Pro zdatnější návštěvníky doporučujeme procházku ze Svatého Jana pod  Skalou (bus 384) přes vyhlídku, značenou hornickými kladívky. Ve Svatém Janě pod Skalou je také možné využít parkovací plochy pro zaparkování motorových vozidel.

 

TOPlist

poslední změna: 6.6.2017