znak
Společnost Barbora z. s.

Solvayovy lomy
   Kontakt
   Jak k nám
   Otevírací doba
   Aktuality
   Skanzen
   Fotogalerie
   Historie
   Exponáty
   Kalendář akcí
   Odkazy
   Partneři
   Poptávka

Webhosting zdarma posktyl: BANAN Webhosting Děkujeme!

Technické památky
   Náš vozový park
   Typy lokomotiv
   Podzemí
   Staré stroje

English
Deutsch
TOPlist
Společnost Barbora - skanzen Solvayovy lomy
NÁŠ VOZOVÝ PARK
TYPY LOKOMOTIV
Katalog lokomotiv - BND15

BND15

Tovární foto BND 15

Tovární foto BND15Výrobci: Stavoloko Radotín n.p., závod Radotín; ČKD Praha, závod Radotín, ČKD Zábřeh na Moravě; TSM Lučenec
Motor: Škoda 2 S 110 CO, naftový, vodou chlazený
Výkon motoru: 16 ks ( 11 kW ) při 800 ot/min
Počet válců: 2
Průměr válců: 110 mm
Zdvih pístu: 150 mm
Otáčky: max. 800 ot/min
Obsah válce: 1425 cm3
Spotřeba paliva: 195 g/ks/hod (185 g/kW/hod)
Spouštění motoru: ruční klikou; tlakovzdušné
Přenos výkonu: mechanický; zadní náprava přímo, mezi nápravami spojnice
Počet převod. stupňů: 3
Brzda: ruční vřetenová
Rozchod: 450 - 520, 520 - 600, 580 - 620 mm (různé nápravy)
Uspořádání náprav: B
Hmotnost: 4 t
Tažná síla: 2,8 - 11,2 kN
Rychlost: 0 - 2,6 - 6 - 10 km/h plynule
Průměr kol: 350mm
Délka: 2850 mm
Rozvor: 775 mm
Šířka: 800 mm
Výška: 1400 mm
Min.R: 5 m
Doba výroby: Stavoloko 1954 - 1957, ČKD 1958 - 1961, TSM-L 1964, 1966, 1967; celkem vyrobeno 576 ks
 
Poznámka: Lokomotiva je v důlním (nevýbušném) provedení

V archivu se nám podařilo nalézt zdůvodnění, proč počátky výroby provázely problémy.
Doslovný opis:

Rozbor příčin technické nepřipravenosti výroby
Příčiny technické nepřipravenosti jsou způsobeny v první řadě již při sestavování státního plánu, který nebyl sestavován s hlediska základní ekonomiky strojírenské výroby, ale z názoru několika lidí, kteří neovládají dostatečně metodiku plánování a nevycházejí ze lhůtových plánů propočtů vytížení pracovišť. Dále je plán sestaven bez plánu technické připravenosti výroby, a to platí hlavně u nově zaváděných výrob, kde THP sestavuje plán bez vyžádání plánu technické přípravy výroby, což je v rozporu s příkazem ministra č.224/54. Příčiny, které vedly k takovému sestavení státního plánu, nechť zdůvodní útvar THP. Uvádíme několik základních výrobků, u kterých nejmarkantněji je vidět příčiny, které způsobují tecdhnologickou nepřipravenost výroby.
BND 15 -
prototyp této lokomotivy nebyl v r.1954 v plánu TR, ale přímo ve státním plánu a termín dokončení v I.pololetí. Příčiny, které v rozboru neuvádíme a které způsobily, že prototyp byl vyroben se zpožděním 4 měsíců, zapříčinily odsunutí technologického zajištění sériové výroby. Přesto, že nebyly splněny základní podmínky pro schválení sériové výroby, tato byla zavedena, takže v plánu v 11.měsíci bylo 7 ks a v prosinci 10 ks. Již z těchto důvodů bylo notno přikročiti, že výrobky byly přesunuty jako skluzové na r.1955. Vezmeme-li za základ příkaz min. 145/54 o schválování prototypů a sériové výroby, a příkaz min.č. 224/54 o zajištění TPV, jest zřejmé a logické, že výslednicí nesprávného postupu při sestavování státního plánu je technologiská nepřipravenost, o které se ve všech rozborech příčí nesplnění státního plánu, hovoří. I když tyto příčiny jak je z dalšího rozboru vidět, nejsou pravé a příčiny je hledat , jak uvádíme, jinde. Je nutno však zhodnotit okolnosti, za jakých podmínek se prováděla technologická příprava. Výroba 20 ks série byla zahájena ještě v průběhu výroby prototypu bez ohledu na výsledky zkoušek. To znamená, že v průběhu technologického zpracování docházelo ke konstrukčním změnám, které se vyskytly při stavbě prototypu. Celá výkresová dokumentace byla postupně zpracována a předána koncem ledna. Po této době bylo prováděno další technologické zpracování postupu a úkolu. Za tohoto chaotického stavu bylo nutno vyrábět přípravky, které z valné části byly nakreslany chybně, protože byly vyrobeny jinak než stanovil postup, což bylo způsobeno tím, že nebyly vyrobeny po stanoveném postupu. Nesprávně nakreslené přípravky byly brzdou při výrobě. Pro informaci uvádíme, že přípravků bylo vyrobeno celkem 487 ks v celkové hodnotě Kčs 160.000,- Při stávajícím obsazení naší nářaďovny, nebylo možno všechny v nářaďovně vyrobit a bylo nutno přikročit k výrobě i v dílnách. Přestože rozbor tohoto výrobku není úplný, ukazuje jasné příčiny, proč není tento výrobek technologicky připraven. Vezmeme-li dobu potřebnou pro řádné vyzkoušení prototypu, která podle příkazu 145/54 je půl roku a dobu potřebnou k techologickému zajištění a výrobě přípravků, vidíme, že pravou příšinou, proč zaostává plnění plánu. Z hospodářského hlkediska bylo nesprávné dávat do výroby nultou sériiv počtu 20ti kusů, ale měla být dle našeho názoru maximálně 5 ks, na které se měla ověřit celá technologická výroba, přípravky a nástroje. Aby mohla být řádně zajištěna TPV a přikročeno k sériové výrobě při dodržování technologické kázně, mohlo být přikročeno k sériové výrobě nejdřín ve III/1955. Za předpokladu, že prototyp by byl hotov po konce I.pololetí 1954. Skutečnost dohotovení prototypu byl listopad 1954. Zdůvodnění jasné ukazuje, že technická výroba tohoto výrobku není náhodná, nepřipravenost ale zákonitá, jestliže není postupováno dle směrnic o zavádění nových výrobků.


Lokomotiva BND15 nacházející se dnes ve skanzenu Solvayovy lomy.

Lokomotiva BND15 nacházející se dnes ve skanzenu Solvayovy lomy pod číslem 17.


Tovární fotografieVýstavní fotografie z roku 1955:

Krátká charakteristika lokomotivy:
List lokomotivyK výročí 20ti let výroby:
článekDobový katalog v němčině:
1. Strana
2. Strana
3. Strana
4. Strana
5. Strana
6. Strana
7. Strana
8. Strana
9. Strana
10. Strana


Dvoukabinová BND15 v muzeu OKD, důl Anselm, Ostrava. 7/2005 (foto IN)

Dvoukabinová BND15 v muzeu OKD, důl Anselm, Ostrava. 7/2005 (foto IN)Aktualizováno: 17.07.2005
Autor: Zdeněk PAĽUV